L’article Exome Sequencing Reveals AMER1 as a Frequently Mutated Gene in Colorectal Cancer està publicat a la revista Clinical Cancer Research. L’autora principal és Rebeca Sanz, del Programa de Prevenció i Control del Càncer de l’ICO. L’objetiu d’aquest estudi ha estat carateritzar els tumors de la sèrie colonomics a nivell mutacional, utilitzant la tècnica d’ultraseqüenciació d’exomes. […]

Read More

A l’article Altered pathways and colorectal cancer prognosis, publicat a la revista BMC Med i signat per Víctor Moreno i Rebeca Sanz es comenten els resultats publicats per Slattery et al. en el seu article “Improved survival among colon cancer patients with increased differentially expressed pathways”. Els autors descriuen un anàlisi d’expressió gènica diferencial entre teixit tumoral i teixit […]

Read More

Divendres 5 de febrer van tenir lloc la VI Jornada de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Tabaqusime (SCATT) al CaixaFòrum de Barcelona. El premi a la segona millor comunicació oral l’ha guanyat la Dra. Marcela Fu amb l’estudi “Exposició passiva al fum del tabac en zones interiors i exteriors de bars i restaurants” que […]

Read More

El passat 22 de gener va tenir lloc la IV Jornada de Tabac i Salut Mental organitzada per la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHsF), l’ICO i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, a la Sala d’Actes (Pavelló Ave Maria) del Departament de Salut. Durant la jornada, que va comptar amb un […]

Read More

Un total de 250 profesionales clínicos (principalmente médicos y enfermeras) han realizado el curso online “Intervención breve para ayudar a dejar de fumar” en tres hospitales pioneros de Latino América: el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano de Bolivia, el Instituto de Cancerología y Hospital Dr. Bernardo del Valle de Guatemala) y el Instituto Nacional de […]

Read More