El test de sang oculta en femta immunològic (TSOFi) és una prova no invasiva que detecta la presència de sang no visible en la femta per localitzar a temps pòlips en el còlon que podrien derivar en un tumor maligne. No obstant això, no és una prova perfecta i pot donar un resultat fals positiu (un TSOFi positiu seguit d’una colonoscòpia sense lesions de risc o càncer colorectal), el que pot comportar angoixa i realització de colonoscòpies innecessàries, amb els seus possibles riscos i uns costos addicionals per a la sanitat pública i el pacient. 

Un nou estudi ha evidenciat que l’ús d’inhibidors de la bomba de protons (IBP), un tipus de fàrmacs utilitzats per al bloqueig de la producció d’àcid a l’estómac coneguts com a “prazols”, en el moment de fer-se el TSOFi,  augmenta la probabilitat d’obtenir un resultat fals positiu en un 13%. 

Altres medicaments com els antiinflamatoris no esteroïdals, l’àcid acetilsalicílic, els antibiòtics i els laxants també s’associen amb un fals resultat en el test. L’efecte dels IBP és independent del consum d’altres fàrmacs. No obstant, prendre IBP de forma combinada amb antiinflamatoris augmenta molt més la probabilitat de tenir un resultat fals positiu.   

La recomanació d’evitar el consum dels IBP abans de fer-se el TSOFi podria reduir fins a un 3% de les colonoscòpies del programa de cribratge. Abans de poder fer aquesta recomanació, però, seria necessari que estudis clínics prospectius confirmessin aquests resultats.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33159805/

Journal of Gastroenterology, https://doi.org/10.1007/s00535-020-01738-z

No Comment

Comments are closed.