Ville2

L’estudi ha estat dirigit des de l’Institut Català d’Oncologia i s’ha publicat a la revista internacional Molecular Biology and Evolution.

Aquest nou estudi de l’Institut Català d’Oncologia ha descobert que un llinatge del virus del papil·loma particular, associat amb càncers anus genitals, és molt probable que s’originés a través de la transmissió sexual des dels arcaics neandertals-denisovans als humans moderns. L’estudi dirigit per Ville Pimenoff de l’Institut Català d’Oncologia i Ignacio Bravo del Centro Nacional de Investigación Científica (CNIC) ha estat publicat a 30 de setembre a la revista Journal of Molecular Biology and Evolution (DOI: 10.1093 / molbev / msw214).

Herència neandertal. Estudis anteriors mostren que quasi totes les persones amb ascendència euroasiàtica tenen una petita proporció d’ADN neandertal amb ells –fins un 5% del genoma humà- i ara s’ha fet evident que els éssers humans hereten una mica més de l’esperable dels neandertals: és a dir, la transmissió sexual per la infecció del papil·loma virus.

Un grup d’uns 40 virus del papil·loma humà (VPH que infecten) són les infeccions més comuns de transmissió sexual i pràcticament tots els americans presenten aquestes infeccions per VPH en algun moment de la seva vida fins que desapareixen de forma natural per mitjà del sistema immune. Tan mateix, en el cas de la infecció persistent per VPH, especialment la soca 16 (HPV16), la infecció sovint condueix al càncer de coll d’úter, vulva, vagina, penis i anus.

Evolució del virus. Amb la reconstrucció de l’ascendència i la sincronització de l’arbre de l’evolució de HPV16 en major detall mai vist, i mitjançant la comparativa de les històries evolutives de HPV16 i els éssers humans, s’ha trobat un nou patró. Ara, els investigadors han generat evidència convincent de que el HPV16 va codivergir amb els humans arcaics i moderns (només per ser repoblat en una data molt posterior a través del seu contacte amb els neandertals-denisovans)  i desafia el supòsit de que el HPV16 va coevolucionar només amb els humans moderns.

Durant l’evolució de HPV16, les variants A i B/ C/ C van codivergir amb els humans arcaics i moderns, respectivament. Quan les poblacions d’humans moderns varen sortir d’Àfrica i van mantenir relacions sexuals amb els neandertals i els denisovans es van infectar per la variant HPV16A, que havia evolucionat amb els humans arcaics. Posteriorment, aquesta variant ha prosperat i s’ha ampliat entre els humans moderns.

No Comment

Comments are closed.