Copia (2) de bio22727280480_65275b3523_o

La Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat forma part del Programa de Prevenció i Control del Càncer de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). És un grup de recerca que treballa en la identificació i validació de biomarcadors moleculars en càncer, tant de diagnòstic i pronòstic, com de resposta a tractament. La Unitat també col·labora amb altres grups de recerca de la Institució en projectes relacionats amb biomarcadors del càncer.

Centra la seva recerca en l’epidemiologia genètica, el diagnòstic molecular del càncer, en els marcadors de pronòstic i predicció de resposta terapèutica i en la identificació de noves dianes terapèutiques.