El 14 de febrer de l’any 2000 es va posar en marxa a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte sent el primer que es va implementar a Catalunya i a tot l’Estat.

Tot i que al llarg dels vint anys la participació ha anat augmentant, encara hi ha territoris que no han assolit el 45%, que es considera l’estàndard a nivell europeu. S’ha passat d’una participació inicial del 17,2% al 43,0%, superant en alguna zona el 50%.

En tots aquest temps i fins a la data, s’han realitzat més de 170.000 tests de sang oculta en femta que han permès detectar 3.199 adenomes, dels quals 1.023 han estat d’alt risc, i diagnosticar 291 càncers (64,6% homes i 35,4% dones), la majoria en estadis inicials.

No Comment

Comments are closed.