Back Members
Àrea d'implementació de programes de cribratge / Àrea d'avaluació, recerca i divulgació.

Ena Niño de Guzmán és metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública (2014) i Màster en Salut Pública per la Universitat de Saragossa (2011). Des de fa cinc anys treballa en el desenvolupament de revisions sistemàtiques en el context de guies de pràctica clínica, i ha col·laborat en diversos projectes de recerca nacionals i europeus.

Actualment, en el cribratge de càncer les seves principals àrees d’interès són:

● Valors i preferències en població convidada a cribratge.
● Presa de decisions compartides en el cribratge de càncer poblacional.
● Adequació de noves tecnologies per a la gestió de programes poblacionals.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6587-2780