Back Members
Àrea d'avaluació, recerca i divulgació.

GRUPS DE RECERCA

PREV2 IDIBELL

Noemie Travier va obtenir en 1998 el seu Màster en Salut Pública en la Universitat Paris V (França) i des de llavors ha estat treballant en epidemiologia del càncer a França, Nova Zelanda i Espanya.

En 2006 va començar a treballar en la Unitat de Nutrició i Càncer de l’Institut Català d’Oncologia on va participar en la recerca sobre estil de vida, composició corporal, dieta i càncer. De 2012 a 2015 va dur a terme la seva recerca de doctorat centrada en el paper que la dieta, el control de pes i l’activitat física poden exercir en el pronòstic del càncer de mama i en la qualitat de vida en pacients amb càncer de mama i supervivents.

Des de 2017, treballa en la Unitat de Detecció del Càncer, on està principalment involucrada en:

  • El seguiment i l’avaluació dels programes de cribratge de càncer de mama basats en la població de les àrees metropolitanes del sud i nord de Barcelona (càlcul d’indicadors de qualitat i seguiment del rendiment dels professionals).
  • El disseny i la implementació d’estratègies i intervencions que tinguin com a objectiu millorar l’equilibri beneficio/braç de la detecció del càncer.

També col·labora en estudis de recerca centrats en l’atenció òptima de supervivència per a pacients que viuen amb càncer amb èmfasi en intervencions d’estil de vida i suport psicològic.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5228-7769