Back Members
Àrea d'avaluació, recerca i divulgació.

GRUPS DE RECERCA

IDIBELL CIBERESP

Núria Milà és diplomada en estadística per la Universitat Politècnica de Catalunya (2002) i Màster en Salut Pública especialitat en Salut Comunitària per Universitat Pompeu Fabra (2010). Des del 2007 treballa a la Unitat de Cribratge de Càncer de l’Institut Català d’Oncologia.

Les principals àrees de treball dins del Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorectal són:

  • Gestió de les dades i disseny de mecanismes de control i avaluació sistemàtica dels indicadors i processos (organització, procés i impacte) com a garantia de qualitat. Generació d’informes per a la planificació i gestió dels serveis de salut relacionats.
  • Identificar les potencials àrees de millora del sistema d’informació del Programa per facilitar la gestió, el monitoratge i l’explotació de les dades.
  • Anàlisi estadístic dels projectes de recerca liderats per la Unitat (participació, efectes adversos, efectivitat de la prova de sang oculta en femta, etc.)

Forma part del Grup CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (Grupo 55) des de 2013 i del Grup de Càncer Colorectal del Programa de Mecanismes Moleculars i Terapia Experimental en Oncologia (Oncobell) de l’IDIBELL des de 2016.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5200-7883