Back Members
Àrea d'implementació de programes de cribratge.

Olga Rial és Diplomada en Infermeria (2008) i Màster d’Oncologia i Hematologia (2012) per la Universitat de Barcelona.
Ha prestat serveis a l’Institut Català d’Oncologia des de fa dotze anys a l’àmbit de l’hospitalització, proporcionant cures als malalts de càncer amb complicacions, donant suport al final de vida. També ha treballat a l’Hospital de dia de l’ICO administrant tractaments de quimioteràpia, immunoteràpia i transfusions.

Ha col·laborat en grups de treball, en projectes com a docent i en estudis relacionats amb el càncer. Col·labora amb Europa Colon en una investigació com a entrevistadora de pacients amb càncer de còlon.

Actualment és la infermera gestora de l’Oficina Tècnica del Programa de Cribratge de Càncer Colorectal a l’Institut Català d’Oncologia i s’encarrega de garantir la traçabilitat del procés des que la persona realitza el test de sang oculta en femta fins que s’obté un diagnòstic, per tal d’oferir unes recomanacions de programa segures. Coordina i treballa en equip amb Infermeria d’onze unitats endoscòpiques de diferents hospitals.

A més a més, s’ocupa de promoure la participació en el programa de cribratge mitjançant sessions a ABS, centres cívics, etc., així com de la prevenció del càncer de còlon, promoció de la salut i hàbits saludables.