Back Members
Àrea d'implementació de programes de cribratge.

GRUPS DE RECERCA

IDIBELL

Rafael Muñoz és tècnic de laboratori en anàlisi química (1988) i tècnic de laboratori anàlisi clínica (1993). Va realitzar el Postgrau de prevenció i control de les infeccions de transmissió sexual de la Universitat Autònoma de Barcelona, el curs de sistemes operatius de recollida d’informació de l’Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya i el curs d’actualització en tècniques microbiològiques de l’Institut d’Estudis de la Salut.

Des de l’any 2007 pertany a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i ha adquirit una àmplia experiència en treball de camp i de suport a projectes de recerca. La seva col·laboració en projectes de recerca ha derivat en la publicació de diversos articles científics.
Actualment, està adscrit a l’oficina tècnica del programa de diagnòstic precoç del càncer colorectal de l’ICO.

Les seves principals funcions són:

  • Tècnic d’anàlisi en el laboratori per a la determinació de sang oculta en femta.
  • Cerca i revisió de documentació clínica.
  • Treball de camp i suport en projectes de recerca.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6457-5060