Back Members
Àrea d'implementació de programes de cribratge.

GRUPS DE RECERCA

IDIBELL

Yolanda Valverde, diplomada en infermeria (1989), compta amb més de 30 anys d’experiència assistencial. L’any 2004 va realitzar el postgrau en infermeria oncològica.

Es va incorporar a l’Institut Català d’Oncologia el 1996 al Servei d’Hematologia Clínica i posteriorment a la Unitat de Suport Atenció Continuada.

L’any 2005 va començar a formar part de la Unitat Funcional de Mama com a Infermera Clínica de Pràctica Avançada sent la referent per a les dones diagnosticades de càncer de mama, gestora de casos, seguiment, i acompanyament al llarg del contínuum assistencial.

Des de 2019 és Infermera Gestora de casos de l’Oficina Tècnica-ICO del programa de detecció precoç de càncer de mama on identifica i avalua les cures d’infermeria en el cribratge i fa control de qualitat dels diferents processos .

A més de la seva experiència assistencial, ha col·laborat com a docent en el Departament d’infermeria fonamental i medico-quirúrgica de l’escola d’infermeria de la UB, de la UIC, i amb el Màster d’Infermeria Oncològica ICO/UB. Ha estat docent de les Sessions d’Educació Sanitària ICO, formació de personal del ASSIR i assistencial dels hospitals de l’Institut Català de la Salut.

Ha participat en Congressos, Cursos i Jornades d’Infermeria Oncològica nacionals, de Sinologia i Patologia mamària, i de Psicooncologia i va guanyar el 1r Premi a la millor comunicació oral del Congrés Nacional de la Mama en 2013.

Ha format part del Grup Multidisciplinari Protocol del càncer de mama, i ha elaborat Protocols i Guies d’Infermeria.

En relació amb la recerca, ha col·laborat en projectes de recerca, principalment assajos clínics i és coautora en diferents estudis científics i de divulgació.