Del 20 al 22 de novembre del 2019 es va celebrar el “XXIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados” a la ciutat de Barcelona organitzat per Investen. Un total de 500 assistents van presentar fins a 450  treballs científics vinculats a la recerca en infermeria.

La Unitat de Control del Tabac (UCT) de l’Institut Català d’Oncologia va participar presentant dos treballs de recerca on les infermeres tenen un destacat protagonisme.

Per una part, la Sra. Marta Enríquez va presentar el treball titulat “Percepció de les infermeres després d’una formació en atenció telefònica dirigida a fumadors amb trastorn mental” vinculat a l’estudi 061 QUIT_MENTAL (Finançat pel Fons d’Investigacions Sanitàries).

Per l’altra, la Sra. Kenza Laroussy va presentar el treball titulat “Coneixements, actituds i formació en tabaquisme en els estudiants del Grau d’Infermeria de Catalunya” vinculat a l’estudi ECTEC (Finançat pel consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya).

En aquesta edició la trobada científica ha estat centrada en la necessitat de compartir i estandarditzar els indicadors de resultats de la pràctica infermera a la població i al sistema de salut. En concret, la Dra. Maria Eulàlia Juvé va presentar el projecte ATIC vinculat a l’estandardització de termes en infermera. Un altre eix del congrés, ha estat la divulgació científica on s’ha presentat noves eines per la difusió del coneixement científic infermer.

També es va fer important èmfasi a la Campanya “Nursing Now” per impulsar la visibilitat d’infermeria a la societat, iniciativa que està vinculada a la designació del 2020 com l’any de la Professió Infermera impulsada per l’Organització Mundial de la Salut  i el Consell Internacional d’Infermeres.  

Tal i com es va destacar a la cloenda: es necessari continuar fent recerca de qualitat i difondre els resultats a la població general per millorar la visibilitat de la infermeria en la nostra societat

No Comment

Comments are closed.