Títol
Patró d’ús, acceptabilitat i percepció de risc de les cigarretes electròniques: estudi prospectiu de cohorts amb biomarcadors.

En què consisteix l’estudi?
Es tracta d’una investigació que es realitza a la ciutat de Barcelona i que permetrà obtenir informació sobre els hàbits d’ús de la cigarreta electrònica i el consum de tabac convencional dels usuaris d’aquests aparells.

Qui realitza l’estudi?
L’estudi ”Patró d’ús, acceptabilitat i percepció de risc de les cigarretes electròniques” està impulsat per l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica, la Universitat Internacional de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Com es va seleccionar la mostra?
Al 2015 es van contactar 600 residents de la ciutat de Barcelona que van declarar ser usuaris de la cigarreta electrònica i van acceptar tornar a ser contactats al 2016-2017 per participar en aquest estudi, iniciat al setembre de 2016. Per a cada participant es recollirà una mostra de saliva i una altra d’orina per realitzar la determinació de la cotinina, principal metabòlit de la nicotina que proporciona informació objectiva sobre l’exposició recent al tabac. Amb la mateixa finalitat, se sol·licitarà també una mostra del líquid que utilitza per recarregar la cigarreta electrònica.

Què és la cotinina?
Al cos la nicotina es transforma en cotinina, que és detectable a l’orina, saliva i sang. Els nivells de cotinina determinen d’una manera fiable si una persona està exposada activa o passivament al tabac.


Nivells de cotinina en saliva de la població general de la ciutat de Barcelona

Font: Martínez-Sánchez et al., Gac Sanit. 2009; 23:501-5.


Com sabré quan seré entrevistat/da?
Primerament, rebrà una carta signada per l’investigador principal del projecte (Dr. Jose M. Martínez-Sánchez). A més, és possible que pugui ser contactat/da telefònicament. Posteriorment, un/a entrevistador/a acreditat/da el/la visitarà a casa seva per a la realització de l’enquesta i la recollida d’una mostra de saliva i orina.

Qui vindrà a entrevistar-me?
S’ha contractat l’Instituto DYM per a la realització de les entrevistes i la recollida de les mostres. L’entrevista serà realitzada per un/a entrevistador/a degudament acreditat/da per l’Institut Català d’Oncologia i l’Instituto DYM.

Podré conèixer els resultats de l’estudi?
Un cop finalitzat l’estudi, els participants rebran per correu els seus resultats de l’anàlisi de cotinina en saliva i orina, així com els principals resultats globals d’aquesta investigació.

Es pot renunciar a participar-hi?
La participació en aquest estudi és voluntària, així que podrà renunciar a la seva participació en qualsevol moment. No obstant, la seva participació és molt important per avançar en el coneixement sobre les cigarretes electròniques, així com sobre els seus possibles efectes per a la salut. Per aquest motiu, li agraïm la seva participació.

Com es respecta la privacitat?
Tota la informació que facilitin els participants és totalment confidencial. Les respostes es registraran en un arxiu on no apareixerà cap dada de caràcter personal, com el nom o l’adreça de l’entrevistat/da; tan sols apareixerà un codi assignat a cada participant. A més, les dades personals es mantindran sempre protegides i desvinculades de les dades de l’enquesta, tal com estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En cap cas les dades seran cedides a terceres persones. Els resultats de l’estudi es presentaran en relació a tots els participants de l’estudi, sense informació que pugui servir per identificar un participant concret.