La Dra. Cristina Martínez, del Centre Col·laborador ICO-OMS, va realitzar una presentació sobre el desenvolupament de capacitats per als serveis de cessació tabàquica en el taller celebrat els dies 25 i 26 de juny a Skopje (Macedònia del Nord). L’esdeveniment, organitzat per l’Oficina Regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), tenia com a objectiu millorar les estratègies de cessació als països balcànics i Malta.

La ponència de la Dra. Martínez es va centrar en les estratègies per a dotar als professionals sanitaris de les habilitats i els coneixements necessaris per a aplicar eficaçment les intervencions de cessació tabàquica. Va posar l’accent en la importància dels programes de formació exhaustius, el suport governamental i la integració dels serveis de cessació tabàquica en l’atenció sanitària habitual. El taller va incloure diverses sessions, presentacions i debats que van posar en relleu les millors pràctiques i els reptes als quals s’enfronten els diferents països a l’hora d’establir estratègies nacionals eficaces per a l’abandó del tabac.

La urgència de tals iniciatives es veu subratllada per l’elevada prevalença del tabaquisme en alguns països balcànics, que supera el 40%. Les conclusions del Dr. Martínez formaven part d’una iniciativa més àmplia per a reforçar els esforços regionals de control del tabac, amb l’objectiu de reduir la càrrega sanitària causada pel tabaquisme.

L’acte va reunir funcionaris dels ministeris de sanitat i experts de diversos països balcànics i de Malta, fomentant la cooperació i l’intercanvi de coneixements per a combatre més eficaçment l’addicció al tabac.

No Comment

Comments are closed.