Back Members
Llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al 2008 i Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al 2010

Ha treballat com a estadística i epidemiòloga en diversos projectes en l’àmbit de les addiccions, la major part dels quals han estat desenvolupats a l’Agència de Salut Pública de Barcelona des de l’any 2005 fins al 2013.

Al 2016 s’incorpora a la Unitat de Control del Tabac (UCT) on realitza l’explotació de dades de diversos projectes i dóna suport estadístic a la unitat.
Té experiència en les àrees de la desigualtat social, indicadors de salut, avaluació hospitalària i docència universitària en grau i màster.
La seva contribució científica inclou uns 30 articles científics i diverses comunicacions a congressos i jornades.
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4452-305X