Investigadors de la Unitat de Control del Tabac-Universitat de Barcelona juntament amb la Comissió de Tabac del Consell de Col·legis d’Infermers/es de Catalunya ha publicat resultats sobre els coneixements, actituds i formació rebuda en tabaquisme dels estudiants del Grau d’Infermeria a la revista “International Journal of Mental Health and Addiction”.

En total 4.381 estudiants van ser entrevistats a l’any 2015-2016 de les 15 escoles d’infermeria a Catalunya. Es desprèn que només el 21% del estudiants d’infermera saben com valorar la dependència a la nicotina i menys de la meitat (41%) coneixen les teràpies per deixar de fumar. La majoria, però, han rebut coneixements sobre els riscos que el tabac per la salut. S’observa que els estudiants dels últims dos cursos han rebut amb més probabilitat continguts teòric-pràctics en com abordar el principal factor de risc evitable per la salut: el tabac. No obstant, l’estudi fa palès que els coneixements dels estudiants és insuficient i cal introduir als plans d’estudis dels Graus en Ciències de la Salut continguts sobre la dependència al tabaquisme i el seu tractament.

No Comment

Comments are closed.