Dynamo-HIA: Model dinàmic per a l’avaluació de l’impacte sanitariAntecedents
Dynamo-HIA és una eina aplicable a la Unió Europea per quantificar l’impacte en salut de les polítiques que tenen influència en els determinants de la salut. És una eina adaptable als determinants i resultats en salut que són rellevants per a una política concreta. Aquesta línia de recerca s’inicià amb l’estudi col·laboratiu Economics of smoking in Europe en el que s’investigà l’associació entre el preu del tabac i la seva prevalença de consum. Posteriorment, es participà en estudis sobre l’elasticitat del tabac segons els impostos i el preu del tabac, amb dades agregades i individuals recollides a nivell europeu, com a part d’un projecte del 7è programa marc i un altre projecte sobre l’impacte econòmic de la llei del tabac a Espanya.

Objectiu
Contribuir a l’elaboració de polítiques informades, tant a nivell de la Unió Europea com a nivell nacional, mitjançant una eina que permet als experts en salut predir, fent servir les dades disponibles, la magnitud de les conseqüències en salut que resulten de modificar determinants en salut.

Metodologia
L’eina Dynamo-HIA intenta trobar un equilibri entre ser un model formal prou realista, senzill i capaç d’acomodar les dades epidemiològiques disponibles comunament per assegurar una àmplia aplicabilitat. Per aconseguir-ho, s’identificaren un conjunt de característiques desitjables i de limitacions per avaluar els models existents i orientar el desenvolupament de la nova eina. Al projecte participaren set institucions de cinc països i inclogué 11 grups de treball, encarregats de la coordinació del projecte, la seva avaluació i la disseminació dels resultats obtinguts; la construcció del programari, l’especificació del model i la definició d’escenaris; i de temàtiques de salut específiques: tabaquisme, sobrepès i obesitat, alcohol, malalties cardiovasculars i diabetis, i càncer. La responsabilitat del grup de treball sobre tabaquisme va ser assignat a un membre de la Unitat, l’Esteve Fernández.

Durada
2007-2010.

Finançament
Institut de Salut Carlos III (AETS) i Unió Europea (DG SANCO, FP7).

Membres de la UCT de l’Equip Investigador

Principals resultats obtinguts

Articles

  1. Lhachimi SK, Nusselder WJ, Lobstein TJ, Smit HA, Baili P, Bennett K, Kulik MC, Jackson-Leach R, Boshuizen HC, Mackenbach JP. Modelling obesity outcomes: reducing obesity risk in adulthood may have greater impact than reducing obesity prevalence in childhood. Obes Rev. 2013;14(7):523-31.
  2. Lhachimi SK, Nusselder WJ, Smit HA, van Baal P, Baili P, et al.  DYNAMO-HIA–A Dynamic Modeling Tool for Generic Health Impact Assessments. PLoS ONE. 2012;7(5):e33317.
  3. Lhachimi SK, Cole KJ, Nusselder WJ, Smit HA, Baili P, Bennett K, Pomerleau J, McKee M, Charlesworth K, Kulik MC, Mackenbach JP, Boshuizen H. Health impacts of increasing alcohol prices in the European Union: a dynamic projection. Prev Med. 2012;55(3):237-43.
  4. Kulik MC, Nusselder WJ, Boshuizen HC, Lhachimi SK, Fernández E, et al. Comparison of Tobacco Control Scenarios: Quantifying Estimates of Long-Term Health Impact Using the DYNAMO-HIA Modeling Tool. PLoS ONE. 2012;7(2):e32363.
  5. Boshuizen HC, Lhachimi SK, van Baal PH, Hoogenveen RT, Smit HA, Mackenbach JP, Nusselder WJ. The DYNAMO-HIA model: an efficient implementation of a risk factor/chronic disease Markov model for use in Health Impact Assessment (HIA). Demography. 2012;49(4):1259-83.
  6. Lhachimi SK, Nusselder WJ, Boshuizen HC, Mackenbach JP. Standard tool for quantification in health impact assessment a review. Am J Prev Med. 2010;38(1):78-84.
  7. Kulik MC, Nusselder WJ, Boshuizen HC, Lhachimi SK, Fernandez E, Baili P, et al. Comparison of tobacco control scenarios: quantifying estimates of long-term health impact using the DYNAMO-HIA modeling tool. PLoS One. 2012;7(2):e32363.

Si no tens accés a algún dels documents anteriors contacta amb nosaltres

Contactar