PROMIS: Validació del banc d’ítems PROMIS d’irritabilitat en pacients que inicien tractament per deixar de fumar


Antecedents

La irritabilitat s’ha identificat com un dels símptomes importants en individus que deixen de fumar, amb una prevalença del 80% entre els pacients que inicien tractament específic per abandonar el consum de tabac (Fagerström, 2002; Hughes & Hatsukami, 1986). S’ha observat que en aquests pacients es dóna, 48 hores després de l’última cigarreta consumida, un pic clar d’irritabilitat que disminueix en intensitat a partir d’aquest moment (Ward, Swan, & Jack, 2001). A més, s’ha observat, en estudis previs, que l’increment d’irritabilitat durant el procés de deixar de fumar és un predictor de recaigudes (Patterson, Kerrin, Wileyto, & Lerman, 2008).

Objectiu general

L’objectiu del projecte és el calibratge i validació a Espanya dels bancs d’ítems PROMIS relacionats amb la salut mental que avaluen 3 dominis de la salut diferents: els bancs d’ítems PROMIS de depressió, ansietat i irritabilitat/ira, en mostres clíniques de pacients i en una mostra de la població general.

Metodologia

Estudi observacional de seguiment amb 3 avaluacions (basal, als 7 dies i als 2 mesos) en pacients que inicien tractament per deixar de fumar.

Avaluació

Es calcularà la puntuació PROMIS de les tres escales (Irritabilitat, Depressió i Ansietat), en la valoració basal i en les de seguiment. S’estudiarà la validesa convergent-discriminant mitjançant anàlisi de la matriu Multitret-Multimètode (MTMM) de correlacions amb mesures relacionades (irritabilitat de la MNWS i STAXI-2) i constructes menys relacionats (depressió i ansietat). També es realitzarà una avaluació de la validesa de grups coneguts i de la sensibilitat al canvi dels instruments en el seguiment. S’avaluarà la significació i magnitud dels canvis de les puntuacions dels pacients durant el seguiment mitjançant ANCOVA i ANOVA de mesures repetides.

Durada
Fins juny de 2018.

Finançament
L’estudi està finançat amb la beca FIS.

Equip investigador