Social Quit: Efectivitat d’una intervenció mitjançant l’ús de les xarxes socials i missatgeria instantània per deixar de fumar en supervivents de càncer


Antecedents
L’elevada prevalença de consum de tabac entre els supervivents d’un càncer suggereix que s’han d’avaluar i implementar intervencions oportunistes dissenyades per als pacients fumadors que tinguin en compte els factors associats específicament al consum de tabac i a patir un càncer. De fet, poc o gens se sap de les característiques dels fumadors o dels tractaments per deixar de fumar més eficaços en les persones amb càncer. En aquest escenari les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) poden aportar solucions noves, eficaços, versàtils, útils i molt ben valorades pels usuaris, davant la falta d’intervencions sistemàtica en aquests pacients especialment després de l’alta hospitalària. Creiem que hi ha una oportunitat de desenvolupament d’una nova intervenció integradora i transversal. Aquest estudi contribuirà, a més, a l’escassa literatura a nivell nacional i internacional en la matèria examinant estratègies d’intervenció mitjançant TIC després de l’alta hospitalària.

Objectiu

Objectiu principal. Determinar l’eficàcia a llarg termini (52 setmanes) d’un protocol de tractament proactiu multicomponent del tabaquisme mitjançant l’ús de les xarxes socials i la missatgeria instantània en les persones fumadores supervivents d’un càncer que van acudir a l’Institut Català d’Oncologia i que continuaven fumant després l’alta.

Objetius secundaris
1. Valorar la relació entre qualitat de vida i l’abandonament i reducció del consum de tabac dels pacients supervivents d’un càncer.
2. Identificar les variables predictives associades amb l’èxit (abstinència puntual i / o perllongada en la setmana 1, 3, 5, 7, 10, 12, 24 i 52) de l’abandonament del consum del tabac en el tractament a distància en pacients supervivents d’un càncer.
3. Comparar els nivells de motivació per deixar de fumar, l’autoeficàcia, els intents per deixar de fumar i la probabilitat d’abstinència en el consum de tabac en el grup intervenció i en el grup control.
4. Descriure l’ús i el grau de satisfacció de l’ús de les TIC en els pacients fumadors supervivents d’un càncer en el grup intervenció i en el grup control.
5. Valorar la factibilitat d’aquesta intervenció per oferir-la sistemàticament des de l’entorn hospitalari o associacions / grup de pacients oncològics.

Metodologia
Per tant proposem realitzar un assaig clínic aleatoritzat
de dues branques (1: 1) en paral·lel: Grup Intervenció (GI) i Grup Control (GC) de pacients supervivents de càncer fumadors atesos a l’Institut Català d’Oncologia, que utilitzi una plataforma web creada ad hoc, una xarxa social (Facebook ) i un sistema de missatgeria instantània (WhatsApp) per avaluar l’efectivitat d’una intervenció a distància per deixar de fumar mitjançant un abordatge multicomponent i, també, l’impacte de deixar de fumar sobre la qualitat de vida de pacients fumadors supervivents d’un càncer. El GI rebrà material personalitzat, atenció proactiva a distància mitjançant la participació en un grup privat de Facebook i el contacte per WhatsApp amb un terapeuta especialitzat en el tractament del tabaquisme. El GC només material genèric sobre com deixar de fumar i la participació reactiva en un grup privat de Facebook. Es formaran 23 grups de 15 pacients per facilitar la dinàmica i la seva gestió.

Avaluació
La variable principal serà l’eficàcia de la intervenció, entesa com l’abstinència continuada a la setmana 1, 3, 5, 7, 10, 12, 24 i 52 posterior a l’ingrés a l’estudi, així com l’abstinència puntual (concentració de CO exhalat i autoreporte). També s’analitzarà els canvis en la qualitat de vida (basal, 6 i 12 m.) Mitjançant dos qüestionaris: el SF-36 i el EORTC QLQ-C30.

Resultats esperats
Obtenir una taxa d’abstinència un 15% superior en el GI respecte al GC.

Durada
Gener-2017-desembre de 2019

Financiació
L’estudi està finançat per l’Institut Carlos III amb la beca FIS PI16 / 01766 dotada amb 38.115,00 €

Equip Investigador
Antoni Baena (Investigador Principal. ICO-IDIBELL)
Laura Anton (ICO-IDIBELL)
Xavier Continente (ASPB)
Mercè Margalef (ICO-IDIBELL)
Nuria Quirós (ICO-IDIBELL)
Anna Riccobene (ICO-IDIBELL)
Esteve Saltó (Agència de Salut Pública. Generalitat de Catalunya)

Compartir-ho:

SocialShareKit.init();