La Unitat de Control del Tabac (ICO) ha dissenyat i testat el qüestionari KABO. Aquest és un instrument vàlid en mesurar els “Coneixements, Actituds, Comportaments i elements Organitzatius” que influeixen en la implementació de les intervencions per deixar de fumar als centres sanitaris.

El qüestionari KABO és una escala auto administrada que valora el nivell d’actuació per deixar de fumar d’acord al model d’intervenció breu per deixar de fumar de les 5As i els factors que afecten a la seva implementació. En concret, valora factors relacionats als coneixements, actituds, comportament i elements específics a nivell organitzatiu com, per exemple, rebre suport dels directius i comandaments per realitzar intervencions per deixar de fumar, disposar de protocols, registres, etc.

Podeu descarregar-vos aquí tant el qüestionari com la publicació en la qual s’ha testat les seves propietats psicomètriques demostrat la seva validesa i fiabilitat.

 

Andrés A, Castellano Y, Fu M, Feliu A, Ballbè M, Antón L, Baena A, Fernández E, Martínez C. Exploring individual and contextual factors contributing to tobacco cessation intervention implementation. Addictive Behaviours. 2019. 88: 163-168

No Comment

Comments are closed.