L’estudi ECTEC-S té com a objectiu conèixer els canvis en el consum i coneixements en tabaquisme en una cohort d’estudiants del Grau d’Infermeria. L’estudi inicial es va realitzar durant l’any 2015-2016 i un total de 4.381 estudiants van participar.

A l’actualitat s’està portant a terme la segona fase d’aquest estudi a través d’una enquesta en línia. Fins al moment, 992 dels participants han contestat el qüestionari enviat.

Aquesta recerca a més de ser pionera a Catalunya, suposa una important aportació per a la professió ja que gràcies als resultats obtinguts es generaran propostes de millora en la formació en tabaquisme durant el Grau d’Infermeria.

No Comment

Comments are closed.