Copia de ppcc22915328215_5540e1956d_oEl Programa de Prevenció i Control del Càncer de l ‘ICO preten disminuir l’impacte del càncer en la població. Per això fa recerca, avaluació i intervencions en temes de prevenció del càncer, el diagnòstic precoç, i la utilització de serveis sanitaris en l’atenció oncològica. Així mateix, elabora material d’informació i educació sanitària, i ofereix assessorament a institucions, professionals i associacions. Les línies principals de treball tracten sobre la monitorització de la mortalitat, la incidència , els factors de risc i les activitats preventives relacionades amb el càncer; la prevenció dels factors de risc del càncer; la prevenció secundària i els programes de cribratge de càncer.

El programa s’estructura en tres grans àrees: Biomarcadors i Susceptibilitat, Control del Tabac, Cribratge

ÚLTIMES NOTÍCIES