Actualització de material de suport del cribratge de càncer colorectal

L’oficina tècnica de cribratge de l’ICO ha actualitzat el material de suport per als professionals que col·laboren amb el Programa de Detecció Precoç de Còlon i Recte. Arran de la nova estratègia de seguiment dels pòlips colorectals, que va entrar en vigor el passat 1 de juny, el Programa de cribratge de càncer colorectal ha […]

0 Comment
Formació Continuada del Programa de Cribratge de Càncer Colorectal

S’inicia el curs “Formació per a l’acreditació dels professionals de les Unitats Endoscòpiques del Programa Poblacional de Cribratge de Càncer Colorectal” El passat 29 de setembre de 2021 es va dur a terme la primera sessió del curs, organitzat per l’oficina tècnica de cribratge de l’Institut Català d’Oncologia, que abasta tot el territori de l’àrea […]

0 Comment
Població a risc de desenvolupar càncer de pulmó per Comunitat Autònoma

Un estudi liderat per la UCC ha estimat el nombre d’individus amb alt risc de desenvolupar càncer de pulmó en les diferents comunitats autònomes espanyoles utilitzant un model de predicció i seleccionant persones amb un risc a 6 anys del ≥2%.  La variable principal del model de risc és el consum de tabac calculat en paquets-any. […]

0 Comment
Benefici del cribratge en la reducció de mortalitat de càncer colorectal

L’equip de la Unitat de Cribratge de Càncer juntament amb investigadors de la Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat de l’Institut Català d’Oncologia han evidenciat el benefici de participar en el cribratge poblacional de càncer colorectal amb la prova de sang oculta en femta a l’Hospitalet de Llobregat i l’Alt Penedès. Aquesta prova permet analitzar si […]

0 Comment
Presentació de la UCC en el Comitè de Cribratge de l’Organització Mundial d’Endoscòpia

El Comitè de Cribratge de Càncer Colorectal de l’Organització Mundial d’Endoscòpia (WEO) ha realizat Webinars durant els mesos d’abril i maig. El Comitè va crear set grups de treball formats per experts internacionals amb la finalitat d’afavorir l’intercanvi d’experiències i discutir en profunditat aspectes del cribratge de càncer colorectal i la vigilància endoscòpica. La UCC […]

0 Comment
Col·laboració de les farmàcies en el Cribratge de Càncer Colorectal

Segons un estudi elaborat per investigadores de la Unitat de Cribratge del Càncer de l’ICO l’Hospitalet i del Programa EPIBELL (IDIBELL), en el període 2017-2018, d’un total de 643 farmàcies afiliades al Col·legi Oficial de Farmacèutics, 528 estaven adherides al Programa, xifra que correspon a un 85,4% del total. L’accessibilitat i la conscienciació per part […]

0 Comment
Es crea el Comitè Assessor de l’ICO

S’ha creat el Comitè Assessor de l’ICO amb l’objectiu de dotar a la Direcció general d’un assessorament permanent de solvència contrastada i especialització suficient en l’atenció dels malalts oncològics i de tots els  usuaris atesos a l’ICO en els seus diferents àmbits (prevenció, assistència, recerca i docència).   El Comitè  està constituït per 20 professionals de diferents […]

0 Comment
Load More ... Load ...