Un estudi liderat per la UCC ha estimat el nombre d’individus amb alt risc de desenvolupar càncer de pulmó en les diferents comunitats autònomes espanyoles utilitzant un model de predicció i seleccionant persones amb un risc a 6 anys del ≥2%. 

La variable principal del model de risc és el consum de tabac calculat en paquets-any. Aquesta mesura té en compte la durada i la intensitat del consum. Fumadors de més de 30 paquets-any i ex fumadors que van deixar de fumar fa 15 o menys anys, amb una edat entre 50 i 74 anys, tindrien un risc més elevat de desenvolupar càncer de pulmó. El model incorpora d’altres variables, a part de l’edat i el consum de tabac, com per exemple, l’índex de massa corporal i els antecedents de malaltia pulmonar obstructiva crònica. 

S’ha estimat que un 9,5% dels individus de 50 a 74 anys  (N=1.341.483) tenen un risc de desenvolupar càncer de pulmó ≥2% en 6 anys a Espanya. Aquesta proporció oscil·la entre el 6,6% de la Regió de Múrcia, el 12,7% d’Andalusia i el 13,0% d’Extremadura. Aquestes persones es podrien beneficiar del cribratge de càncer de pulmó amb tomografia computeritzada de baixa dosi ja que s’ha demostrat reducció de mortalitat per càncer de pulmó en dos grans assaigs clínics. Malgrat això, encara estem lluny d’implementar un programa de detecció precoç de càncer de pulmó en aquesta població perquè abans és necessari realitzar estudis de viabilitat econòmica i tècnica, especialment relacionats amb la implementació del cribratge i el maneig dels resultats positius. 

No Comment

Comments are closed.