ICO – Programa de Prevenció i Control del Càncer 

Unitat de Cribratge

ICO l’Hospitalet
Gran Via de l’Hospitalet, 199-203.
08908 L’Hospitalet de Llobregat

 

Cribratge de còlon i recte

 

Cribratge de mama

Telèfon:  93 260 79 59   Telèfon: 93 260 71 21
   93 260 73 11     93 260 74 38
Horari d’atenció: De dilluns a divendres

 

 

De 9’00h a 15’00h

  Horari d’atenció: De dilluns a divendres

 

 

De 9’00h a 15’00h

         
e-mail: prevenciocolon@iconcologia.net   e-mail:  cribratgemama@iconcologia.net
       link sol·licitud visita:  www.icoprevencio.cat/mamografia/cat