La Unitat de Cribratge participa en un estudi de la European Commission Initiative for Breast Cancer per a testar un sistema d’acreditació dels serveis d’atenció de càncer de mama.

L’estudi, organitzat en col·laboració amb la European co-operation for Accreditation, consta de la participació de 8 centres de diferents països, i pretén avaluar una proposta d’indicadors i d’evidències de tot el continuum assistencial. La participació de l’ICO es centra en el procès de cribratge. 

L’estudi ha inclòs la visita a la Unitat de Cribratge de membres de la Entidad Nacional de Acreditación, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía i de membres de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. 

No Comment

Comments are closed.