En un estudi publicat a la revista Preventive Medicine, l’equip de professionals de la Unitat de Cribratge de Càncer de Còlon de l’ICO-IDIBELL ha analitzat els efectes, a curt termini, de la COVID19 en el programa a les àrees d’influència de l’ICO: àrea metropolitana nord i sud.

El programa va interrompre la seva activitat durant 5 mesos arràn de la primera onada de la pandèmia de COVID-19. Un 43% de les persones que havien de ser convidades a participar en el cribratge durant el 2020 no van rebre la invitació. Aquest fet ha comportat un retard que afecta a tota la població diana del programa, aproximadament unes 500.000 persones. A curt termini, s’ha observat un impacte negatiu en la detecció precoç del càncer colorectal.

Les dades mostren una disminució d’un 5,1% de la participació i del 8,5% en l’adherència a la colonoscòpia entre les persones convidades durant els mesos de gener a març del 2020. Tot i això, quan es va reprendre l’activitat del Programa al mes de setembre es van recuperar els nivells de 2019. La interrupció de l’activitat de cribratge va provocar un retard en el temps de realització de les persones amb un test positiu (detecció de sang oculta en femta) durant el 2020, però malgrat això no es van observar nivells de distrès més elevats.

Respecte als efectes negatius a curt termini, s’ha observat una disminució de la detecció de neoplàsia avançada i han augmentat els casos de càncer detectats en estadis avançats en comparació amb les dades de 2019.

La investigadora, membre del Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorectal de l’ICO l’Hospitalet- IDIBELL i primera autora de l’estudi, Núria Vives, conclou que “per tal de minimitzar els efectes a llarg termini de la suspensió del Programa (increment de morts evitables per càncer colorectal), és necessari implementar estratègies per recuperar el retard en la invitació a participar i reduir el temps de realització de la colonoscòpia després d’un resultat positiu en el test de sang ocult en femta”.

No Comment

Comments are closed.