L’oficina tècnica de cribratge de l’ICO ha actualitzat el material de suport per als professionals que col·laboren amb el Programa de Detecció Precoç de Còlon i Recte.

Arran de la nova estratègia de seguiment dels pòlips colorectals, que va entrar en vigor el passat 1 de juny, el Programa de cribratge de càncer colorectal ha actualitzat el material de suport per als professionals implicats.

Aquest material recull, no només la nova estratègia, sinó els principals algorismes del Programa, com el circuit general, els criteris d’exclusió, criteris de qualitat de la colonoscòpia i com actuar davant pacients que prenen anticoagulants o antiagregants.

L’objectiu d’aquest material és facilitar la feina i resoldre els dubtes més freqüents que ens trobem a la pràctica diària, ja sigui en l’àmbit de les gestores de casos, endoscopistes o professionals de l’atenció primària.

El material estarà vigent fins que hi hagi algun canvi, moment en què es tornarà a actualitzar.

Material de suport

No Comment

Comments are closed.