En els 24 anys d’existència del Programa de Cribratge de Càncer Colorectal de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), s’han diagnosticat un total de 1.764 casos de càncer colorectal (CCR), 646 en dones i 1.118 en homes, la majoria d’ells en estats inicials. El més destacable, però, és la detecció d’una lesió precancerosa a 22.346 persones, que ha evitat, en molts casos, l’aparició posterior d’un CCR.

Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Colón i Recte, el Programa torna a subratllar la necessitat de conscienciar a la població sobre la importància de la detecció precoç, la qual permet detectar el càncer en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. La millor manera de reduir la incidència i mortalitat d’aquesta mena de càncer és realitzar una bona prevenció. Una manera de prevenir la malaltia és seguir una vida saludable, però també participar en programes de cribratge.

Encara que el nombre de lesions i casos que hem detectat ha permès reduir el impacte del CCR en els participants del Programa, la participació, que se situa en el 45%, queda lluny del valor desitjable del 65% recomanat per la UE (1). El Programa de prevenció de l’ICO es centra en conèixer les barreres i facilitadors per a participar i identificar noves estratègies que facilitin l’accés a la prova de cribratge.

Recentment, amb la finalitat de millorar els resultats, el Programa ha incorporat l’SMS com a eina de recordatori. Totes les persones que han recollit el test a la farmàcia i passades dues setmanes no l’han retornat, reben un missatge recordatori perquè ho facin com més aviat millor.

D’altra banda, amb l’objectiu de remarcar la importància de la prevenció, s’ha afegit a les cartes de resultat negatiu una infografia amb les recomanacions del Codi Europeu contra el Càncer.

Comisión Europea, Dirección General de Salud y Consumidores, Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumidores, Organización Mundial de la Salud, Karsa L, Patnick J, Segnan N. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. Publications Office; 2010. Available from: doi/10.2772/1458

No Comment

Comments are closed.