Equip Unitat de Cribratge

La Unitat de Cribratge de Càncer està formada per un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en el disseny, planificació, desenvolupament i avaluació de programes comunitaris de detecció precoç de càncer. Aplicant el coneixement basat en l’evidència científica, la Unitat té com a objectiu principal aconseguir que futurs coneixements esdevinguin en estratègies de prevenció. La Unitat de Cribratge està formada per dos programes: Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama i Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorectal.


ÚLTIMES NOTÍCIES