La Unitat de Cribratge del Càncer (UCC) es dedica a la implementació, gestió i avaluació de programes de cribratge de base poblacional. El nostre objectiu és detectar tumors incipients entre la població amb la finalitat de reduir la mortalitat per càncer.

A la nostra Unitat, hi ha professionals que dediquen la major part del seu temps a la gestió dels programes de cribratge de càncer colorectal i de càncer de mama i, d’altres, que es dediquen principalment a la recerca avaluativa i a la cerca de noves estratègies de cribratge. A més, tot i que no depenen funcionalment de la nostra Unitat, comptem amb la col·laboració d’alguns professionals procedents d’altres institucions com a radiòlegs, tècnics de radiologia, gastroenteròlegs, infermeres, professionals d’atenció primària i farmacèutics.

Pel que fa a les línies de recerca de la Unitat, destaquem l’estudi de les barreres i facilitadors de l’adhesió als programes de cribratge, la quantificació dels efectes adversos per tal de poder oferir informació balancejada dels beneficis i riscos del cribratge i la variabilitat de resultats de les unitats de cribratge al territori.

Algunes fites aconseguides per la nostra Unitat inclouen l’assessorament en cribratge a altres països i institucions, el lideratge del desenvolupament del software de suport als programes de prevenció i l’aplicació de les noves tecnologies a la comunicació amb la població diana. A més, un aspecte de la nostra feina que ens satisfà és haver-nos convertit en unitat docent per a l’acreditació de professionals que treballen en els programes de cribratge amb Formació continuada.

Com a reptes de futur volem explorar diferents estratègies de cribratge basades en el risc individual, i en el cas del càncer de pulmó ens plantegem un abordatge de la prevenció basada en la combinació de prevenció primària i secundària en diferents etapes de la vida.


“El nostre compromís és reduir l’impacte del càncer facilitant el diagnòstic precoç de la malaltia. Per això, hem de garantir accessibilitat a les proves, la continuïtat i la qualitat de tot el procés.”

Carmen Vidal Lancis – Cap d’Unitat


ÚLTIMES NOTÍCIES