La Unitat de Cribratge del Càncer (UCC) es dedica a la implementació, gestió i avaluació de programes de cribratge de base poblacional. 


Qui som

Som un equip pluridisciplinar de professionals de l’ICO que ens dediquem a la organització i gestió dels programes de Cribratge en marxa, a la recerca avaluativa i a la cerca de noves estratègies de cribratge.

Encara que no depenen funcionalment de la nostra Unitat, col·laboren amb nosaltres professionals procedents d’altres institucions com a radiòlegs, tècnics de radiologia, gastroenteròlegs, infermeres, professionals d’atenció primària i farmacèutics.

Objectiu

 • Detectar tumors incipients entre la població amb la finalitat de reduir la mortalitat per càncer.
 • Tumors el pronòstic dels quals pugui millorar amb estratègies de detecció precoç .

Tipus de càncer als quals ens enfrontem

 • Càncer colorectal
 • Càncer de mama
 • Tot aquell càncer que pugui ser tractat satisfactòriament a temps gràcies a una detecció precoç.

A més, comptem amb professionals que es dediquen principalment a la recerca avaluativa i a la cerca de noves estratègies de cribratge. 

Línies de recerca

 • L’estudi de les barreres i facilitadors de l’adhesió als programes de cribratge.
 • La quantificació dels efectes adversos per a poder oferir informació balancejada dels beneficis i riscos del cribratge de càncer. 
 • La variabilitat de resultats entre els centres on es realitza el cribratge. 
 • Elaborar i oferir eines de decisió compartida que tinguin en compte riscos i beneficis per a que el pacient disposi de tot el coneixement necessari en la presa de decisió. 
 • Aplicació i ús de les noves tecnologies de la comunicació per a la millora del servei en aspectes de comunicació d’informació clínica, citació de pacients i ecologia. 

Quines fites ha aconseguit la unitat? 

 • Assessorament sobre cribratge en altres països i institucions.
 • Lideratge del desenvolupament del programari de suport als programes de prevenció i l’aplicació de les noves tecnologies a la comunicació amb la població diana.
 • Convertir-nos en unitat docent per a donar formació continuada i facilitar l’acreditació de professionals que treballen en els programes de cribratge.

Reptes de futur

 • Recerca de noves estratègies de detecció precoç que puguin beneficiar al pronòstic d’altres tipus de càncer, com el càncer de pulmó. En aquest cas, ens plantegem un abordatge de la prevenció basada en la combinació de prevenció primària i secundària en diferents etapes de la vida. 
 • Explorar mètodes de personalització de risc amb els quals poder prendre decisions basades en el risc individual de cada cas i adoptar estratègies de cribratge personalitzades. 

“El nostre compromís és reduir l’impacte del càncer facilitant el diagnòstic precoç de la malaltia. Per això, hem de garantir accessibilitat a les proves, la continuïtat i la qualitat de tot el procés.”

Gemma Binefa – Cap d’Unitat