La propera reunió de la Xarxa Internacional de Cribratge es celebrarà a Torí (Itàlia) del 21 al 23 de juny, quatre anys després de l’última reunió de 2019, oferirà l’oportunitat de compartir les lliçons apreses durant la pandèmia de Covid-19 i de reiniciar les activitats de cribratge amb nous impulsos i energies renovades. El programa de l’event tractarà diversos temes, des de nous enfocaments per a optimitzar el cribratge fins a la possible contribució de les noves tecnologies en la detecció precoç del càncer.

La Unitat de Cribratge de Càncer participarà activament a la reunió, presentant dos pòsters i dues comunicacions orals:  

Sessió Pòster 

Sessió Oral 

  • Web-based decisions aids for breast cancer screening: a systematic review 
  • Application of the ARIMA Model in forecasting the positivity of a faecal-based colorectal cancer screening programme in Catalonia, 2011-2022. 

No Comment

Comments are closed.