L’equip de la Unitat de Cribratge de Càncer juntament amb investigadors de la Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat de l’Institut Català d’Oncologia han evidenciat el benefici de participar en el cribratge poblacional de càncer colorectal amb la prova de sang oculta en femta a l’Hospitalet de Llobregat i l’Alt Penedès. Aquesta prova permet analitzar si a la femta hi ha una quantitat sang que no s’aprecia a simple vista. Participar en el programa de cribratge s’ha associat amb una reducció de la mortalitat per càncer colorectal en homes i dones de 50 a 69 anys. La realització de proves periòdiques permet detectar lesions al còlon i recte que es poden malignitzar o bé detectar càncers en estadis precoços. 

L’estudi posa en relleu una disminució de la mortalitat en el grup de participants al cribratge en comparació amb aquells individus que van ser convidats  a participar però mai van fer-se la prova de sang oculta en femta (mortalitat del 20% en participants enfront de 36% dels no participants).  

Malgrat això, la prova de sang oculta no és una prova perfecta i pot donar un resultat fals negatiu. Els tumors que no es detecten amb les proves de cribratge es coneixen com càncers d’interval i es diagnostiquen després d’un resultat negatiu en l’episodi de cribratge però abans de la següent invitació del programa de detecció precoç de càncer. Per tant, cal acudir al metge quan aparegui un símptoma encara que recentment haguem obtingut un resultat negatiu a la prova de sang oculta en femta. 

Més informació: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34191813/

No Comment

Comments are closed.