Els tumors que no es detecten amb les proves de cribratge es coneixen com càncers d’interval i es diagnostiquen després d’un resultat negatiu en l’episodi de cribratge però abans de la següent invitació del programa de detecció precoç de càncer. L’equip de la Unitat de Cribratge de Càncer juntament amb investigadors de la Unitat de […]

Read More