Els tumors que no es detecten amb les proves de cribratge es coneixen com càncers d’interval i es diagnostiquen després d’un resultat negatiu en l’episodi de cribratge però abans de la següent invitació del programa de detecció precoç de càncer.

L’equip de la Unitat de Cribratge de Càncer juntament amb investigadors de la Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat de l’Institut Català d’Oncologia han revisat la literatura actual sobre el càncer colorectal d’interval i les seves característiques epidemiològiques, clíniques i moleculars.

La proporció de càncers d’interval identificada mitjançant la prova de sang oculta en femta en els programes poblacionals de cribratge de càncer colorectal és, aproximadament, un 15%, i lleugerament inferior en rondes successives de cribratge.  Segons les característiques clíniques, és més probable que apareguin càncers d’interval en dones i que es localitzin al còlon dret. A nivell molecular, els estudis han demostrat que els càncers d’interval presenten, en major proporció, inestabilitat de microsatèl·lits i nivells elevats de metilació de l’ADN comparant amb els càncers detectats en el procés de cribratge.

Conèixer les característiques associades de càncers colorectals d’interval en comparació amb càncers detectats en el cribratge podria millorar la nostra comprensió de les vies carcinogèniques i es podria prevenir el càncer d’interval mitjançant l’estratificació del risc, oferint estratègies de cribratge adaptades al risc individual de desenvolupar càncer colorectal.

No Comment

Comments are closed.