Alta participació de les farmàcies de la Regió Metropolitana de Barcelona en el Programa de Cribratge de Càncer Colorectal

Segons un estudi elaborat per investigadores de la Unitat de Cribratge del Càncer de l’ICO l’Hospitalet i del Programa EPIBELL (IDIBELL), en el període 2017-2018, d’un total de 643 farmàcies afiliades al Col·legi Oficial de Farmacèutics, 528 estaven adherides al Programa, xifra que correspon a un 85,4% del total.

L’accessibilitat i la conscienciació per part de la població són les principals barreres detectades a l’hora de participar en programes de cribratge. En aquest sentit, les farmàcies juguen un paper clau gràcies a la seva gran implementació en tot el territori i el coneixement que tenen de la població, així com la relació que hi estableixen. Els i les ciutadanes perceben les farmàcies com punt on rebre consell sobre la seva salut, fet que facilita l’establiment d’una relació propera i de confiança. Així mateix, són centres comunitaris conscients del seu entorn, donant valor afegit a l’avaluació dels programes de cribratge, podent oferir estratègies i intervencions de millora concretes.

És per aquest motiu que el 2010, i seguint l’experiència positiva d’altres països europeus, l’ICO va decidir incloure les farmàcies en el programa de cribratge, convertint-se actualment en els únics punts de recollida dels kits en la seva àrea d’influència per a detectar sang oculta en femta. Segons l’estudi publicat recentment, la bona acceptació es pot explicar per diversos motius. En primer lloc la xarxa de farmàcies participants està coordinada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics, fet que assegura el treball coordinat i sota uns mateixos criteris i estàndards. En segon lloc, els i les farmacèutiques han rebut formació específica dotant-los del coneixement tècnic necessari per tal de donar consell i dur a terme les tasques pròpies del procés d’entrega i recollida de mostra. I per acabar, i no menys important, les farmàcies reben remuneració per participar en el Programa, fet que reforça el seu compromís amb la iniciativa.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33422578/

No Comment

Comments are closed.