El Comitè de Cribratge de Càncer Colorectal de l’Organització Mundial d’Endoscòpia (WEO) ha realizat Webinars durant els mesos d’abril i maig. El Comitè va crear set grups de treball formats per experts internacionals amb la finalitat d’afavorir l’intercanvi d’experiències i discutir en profunditat aspectes del cribratge de càncer colorectal i la vigilància endoscòpica.

La UCC ha participat en el Webinar adreçat a les inequitats en el cribratge de càncer colorectal. S’ha presentat un treball que analitzava les diferències de participació segons àrea básica de salut. S`ha trobat que la participació en el programa de cribratge de càncer de còlon i recte està associada amb el nivell de deprivació socioeconòmic. La participació és més baixa en les àrees més deprimides socioeconòmicament i en les àrees més benestants. Les barreres idiomàtiques (% d’estrangers de països de parla no Hispana) contribueixen en part a la variabilitat observada entre les diferents àrees bàsiques de salut de la Regió Metropolitana de Barcelona. 


https://www.worldendo.org/2021/04/30/weos-colorectal-cancer-screening-committee-meetings-in-full-swing/

No Comment

Comments are closed.