El passat 8 de juny de 2017, un grup d’experts en tabaquisme van comparèixer davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Aquesta compareixença és fruit de la VII Trobada del Programa d´Atenció Primària sense Fum, celebrada l’octubre de 2016 a Vic conjuntament amb la II Jornada de Prevenció i Control del Tabaquisme de la Catalunya Central ( “Nou país, nous reptes en tabaquisme”). En aquella Trobada es va fer una mirada cap al futur, plantejant els principals reptes, fent una revisió de les prioritats a nivell internacional, i autonòmic i convidant als grups polítics amb representació parlamentària a expressar el seu posicionament.

Els experts convidats, entre els quals els doctors Cristina Martínez i Esteve Fernández, de la Unitat de Control del Tabac/Centre Col·laborador de la OMS per al control del tabac de l’Institut Català d’Oncologia, van posar al dia diferents aspectes de la prevenció, control i tractament del tabaquisme, incloent propostes concretes per avançar. Com podreu veure a les intervencions (enllaços a l’enregistrament del Canal YouTube del Parlament), tots els experts coincideixen en la necessitat d’impulsar mesures legislatives que vagin més enllà de les actuals lleis espanyoles de control del tabac i de la llei catalana de drogodependències. En aquest sentit, us avancem que s’està preparant un esborrany des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a partir d’aquesta compareixença i propostes prèvies del Consell Assessor del Tabaquisme.

Entre les propostes cal destacar:

 • Estendre la legislació d’espais sense fum per augmentar la protecció als menors, amb definició d’entorns sense fum als centres educatius i sanitaris, a instal·lacions esportives a l’aire lliure i en vehicles privats.
 • Estendre la legislació d’espais sense fum a espais semi-oberts o semi-tancats, com són nombrosos mercats a l’aire lliure, centres comercials, parades d’autobusos o trenestendre la legislació a campus universitaris, entrades d’edificis, platges i piscines.
 • Potenciar campanyes generals i específiques de prevenció del tabaquisme.
 • Integrar en la cartera de serveis sanitaris el tractament per a la deshabituació tabàquica.
 • Promoure la recerca sobre prevenció i control del tabaquisme.
 • Equiparar la cigarreta electrònica i altres formes noves de consum (tabac sense combustió, shishas, etc) al consum de tabac tradicional, amb regulació en els mateixos àmbits sense excepcions.
 • Millorar el compliment de la legislació en terrasses i vehicles (comercials i de les administracions).
 • Avançar en les mesures fiscals per augmentar els preus del tabac.
 • Adoptar l’empaquetat o envasat neutre (genèric) per a tots els productes del tabac.

La compareixença es va organitzar en dos blocs, amb 5 intervencions de 8 minuts cadascuna. A continuació us posem l’enllaç directe a cada una de les intervencions

Primer bloc (ordenació del debat, Diputada Alba Vergés):

Segon bloc

 • Guadalupe Ortega i Cuelva, Programa d’Atenció Primària sense Fum. Setmana sense fum. Programa Infància sense Fum . Paper d’Infermeria.
 • Francesc Abella i Pons, Unitat de Tabaquisme, Hospital de Santa Maria, Lleida. Xarxes territorials. Paper de les Unitats Especialitzades.
 • Joan Lozano i Fernández, Grup d´Atenció Primària d´Abordatge al Tabaquisme, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Programa Atenció Primària sense Fum. Setmana sense fum. Paper de l´atenció Primària
 • Àngela Martínez-Picó, Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac. Paper de les Societats Cientifiques . Entorn sense fum
 • Antònia Raich i Soriguera, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa Althaia. Xarxes territorials. Paper de les Unitats Especialitzades.

 

 

No Comment

Comments are closed.