Regulatory Network in tumor colon cells

Aquest article, publicat a la revista BMC i que té com a autor principal a David Cordero, ens mostra que la desregulació dels programes transcripcionals porta a un funcionament incorrecte de les cèl·lules, que pot impactar de forma directa en el desenvolupament del càncer. Aquest estudi té com a objectiu, caracteritzar a nivell global les diferències entre els programes de regulació transcripcional de les cèl·lules tumorals i el de les cèl·lules normals del còlon. Els resultats indiquen que la xarxa dels tumors presenta una pèrdua de regulació transcripcional massiva, amb una reducció d’un 81% de les interaccions. A més es va poder comprovar que el silenciament gènic no era el principal determinant d’aquesta pèrdua d’activitat reguladora, ja que l’expressió del gens implicats estava conservada. A més, al resultats es proposa un conjunt de 91 factors de transcripció que van augmentar considerablement la seva activitat a la xarxa del tumors. Aquests gens, van revelar un programa de regulació transcripcional emergent i específic dels tumors, funcionalment relacionat amb la via molecular del càncer colorectal. Aquestes troballes permeten una millor comprensió dels programes de regulació transcripcional alterats en el càncer de còlon i podrien ser una metodologia molt valuosa per identificar potencials gens candidats amb un paper rellevant per al diagnòstic, el pronòstic i el futur de la teràpia del càncer de còlon.

No Comment

Comments are closed.