S’ha creat el Comitè Assessor de l’ICO amb l’objectiu de dotar a la Direcció general d’un assessorament permanent de solvència contrastada i especialització suficient en l’atenció dels malalts oncològics i de tots els  usuaris atesos a l’ICO en els seus diferents àmbits (prevenció, assistència, recerca i docència).  

El Comitè  està constituït per 20 professionals de diferents àmbits i serveis de l’ICO per tal de garantir una visió transversal i integradora. La representant de la Direcció d’Epidemiologia, Prevenció i Control del Càncer, és la Dra. Gemma Binefa, coordinadora del programa de cribratge de càncer colorectal.  

El passat 21 de gener es va celebrar la 1ª reunió  i s’espera un mínim de 3 reunions/any.

No Comment

Comments are closed.