L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha completat la cobertura del Programa de Cribratge de Càncer Colorectal (CCR) a tot el seu territori d’influència. En l’actualitat, tota la població diana (homes i dones de 50 a 69 anys) residents a l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Barcelonès Nord i Maresme ja han rebut, com a mínim, un cop una invitació al programa.  L’ICO, per encàrrec del Departament de Salut, és el responsable de desplegar el programa en aquest territori.

L’any 2000 es va iniciar el programa al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, el primer de tot l’Estat. Al 2004 es va estendre a la comarca de l’Alt Penedès i a finals del 2015 es va iniciar la fase final d’extensió per la resta del territori.

En el darrer any han participat més de 97.000 persones en aquest territori. D’aquest total, s’ha detectat una lesió adenomatosa a 2.877 persones, lesions que en un futur poden arribar a ser un càncer, i que per tant s’han pogut evitar. Per altra banda gràcies al programa s’han detectat 187 persones afectades d’un càncer colorectal.

No Comment

Comments are closed.