Recentment, ha estat publicat l’article Interval cancers in a population-based screening program for colorectal cancer in catalonia, Spain a la revista Gastroenterology research and practice. L’autora principal és la Montse García, investigadora del Programa de Prevenció i Control del Càncer. Versa sobre un estudi dels intervals de càncer colorectal en un programa de cribratge poblacional, […]

Read More