Back Members
Àrea d'implementació de programes de cribratge.

Ferran Garcia va cursar el Cicle Formatiu Professional en Imatge per al Diagnòstic en el període 2006-2008, al centre Eixample Clínic. L’any 2008 va començar a treballar a la Clínica Molins,  a la Clínica Irisradio, i a l’Hospital Universitari de Bellvitge on va anar formant un perfil especialista en Servei de Mama.

L’any 2009 es va incorporar com a tècnic de radiologia del programa poblacional de cribratge de càncer de mama a l’Institut Català d’Oncologia fins avui dia.  Les seves funcions són:

  • Realitzar i verificar la qualitat de les imatges mamogràfiques de les dones participants del cribratge de càncer de mama.
  • Realitzar les entrevistes recollint dades epidemiològiques, clíniques i altres informacions pel diagnòstic.
  • Informar a administratius de l’Oficina Tècnica de les proves complementàries derivades del cribratge, i radiologia d’urgència.

També s’ha format assistint a diverses jornades i cursos de mama, i a més a més, participa com a docent en el programa d’acreditació de tècnics de radiologia de les Unitats Radiològiques de l’oficina tècnica de cribratge.