Back Members
Àrea d'implementacio de programes de cribratge.

Núria Gonzalo és Biòloga i Bioquímica per la Universitat de Barcelona (2003 i 2005).

L’any 2007 es va incorporar com a tècnic d’investigació en el Laboratori de Recerca del Servei de Farmàcia de l’ICO-Hospitalet, com a responsable del desenvolupament i validació de diferents tècniques de processament preanalític i anàlisi de mostres de fàrmacs oncohematològics en solució i en mostres biològiques.

Des del 2007 fins el 2015 va compaginar la seva activitat de recerca amb la col·laboració en el programa de Cribratge de Càncer Colorectal desenvolupant les següents funcions:

  • Organització del laboratori, suport tècnic i revisió dels resultats del processament i anàlisi de les mostres del programa de cribratge, mitjançant el Test de Sang Oculta en Femta (TSOF).
  • Avaluació i seguiment dels controls interns de qualitat del laboratori, així com dels controls de qualitat derivats de la participació en programes de qualitat externs.
  • Participació en estudis o projectes de recerca de la Unitat.
  • Elaboració i gestió de la documentació del laboratori.

Des d’abril de 2021, reprèn la seva col·laboració en el programa de Cribratge de Càncer Colorectal, incorporant-se com a responsable del laboratori de TSOF.