Factibilitat d’un programa poblacional de càncer de pulmó


A dia d’avui, una de les propostes per tal de reduir la mortalitat en càncer de pulmó és poder realitzar una tomografia computeritzada com a prova per a poder confirmar la malaltia. Però la tomografia computeritzada, tot i que es realitza a dosis baixes, té alguns efectes secundaris. Així doncs, un dels objectius dels programes de cribratge és poder seleccionar aquelles persones amb risc més alt de desenvolupar un càncer de pulmó per tal d’augmentar la proporció d’individus que es pugui beneficiar de la realització periòdica de la tomografia i reduir la proporció d’individus amb efectes secundaris.
Encara s’està lluny d’implementar un programa de detecció precoç de càncer de pulmó i és necessari realitzar estudis de viabilitat econòmica i tècnica, especialment relacionats amb la implementació del cribratge i el maneig dels resultats positius. La prevenció del càncer de pulmó s’ha de plantejar com un contínuum al llarg de la vida, variant les estratègies en funció de l’edat, el temps de consum i el nivell d’exposició. En aquest sentit, cal promoure la deshabituació tabàquica a la població més jove per, així, evitar el càncer en un futur i el cribratge oferir-lo a persones amb un risc alt de desenvolupar càncer de pulmó a l’actualitat.

Títol del projecte: Coste-efectividad e impacto presupuestario de tres estrategias preventivas en cáncer de pulmón.
Entitat Finançadora: Associació Espanyola contra el Càncer-Junta Provincial de Barcelona (PROYBAR16909FU)
Investigador principal: Fu M.
Investigador col·laborador: Benito Ll, Binefa G, García M, Travier N,Vidal C
Durada del projecte: 2017-2018 (pròrroga 2020)

Títol del projecte: Impacto económico y en salud de estrategias preventivas de cáncer de pulmón. Fondo de Investigación Sanitaria (PI19/01118).
Investigador Principal: Díaz M.
Investigador colaborador: Vidal C.
Durada del projecte: 2020-2022