Presa de decisions informades en cribratge de càncer de mama


Els usuaris han de conèixer els beneficis i els efectes adversos del cribratge per poder prendre una decisió informada sobre la seva participació en els programes. La Guia Europea de Qualitat del cribratge de càncer de mama recomana la utilització d’instruments d’ajuda a la decisió.

Títol del projecte: Participación de las mujeres en las decisiones y estrategias de
detección precoz del cáncer de mama
Entitat finançadora: Fondo de Investigación Sanitaria (PI14/00113)
Investigador/a principal: Rué M
Investigadors col·laboradors: Vidal C
Durada del projecte: 2015-2017

Títol del projecte: La colaboración de profesionales sanitarios para incluir la toma de decisiones compartida en el cribado de cáncer de mama.
Entitat Finançadora: FIS, exp. PI18/00773. Instituto de Salud Carlos III-ISCIII
Investigador Principal: Misericòrdia Carles Lavila, Universitat Rovira i Virgili.
Investigador Col·laborador: Vidal C.
Durada del projecte: 2019-2021