Rol de la infermera en els programes poblacionals de cribratge de càncer


La incorporació de la infermera en els equips multidisciplinars dels programes poblacionals de cribratge de càncer és recent. L’objectiu principal de l’infermera és la donar suport i assistir als usuaris i a les seves famílies des de l’inici del procés de cribratge fins a la finalització del mateix.

Títol del projecte: Rol de la enfermera en los programas poblacionales de cribado de cáncer.
Entitat finançadora: Col·legi d’Infermeria de Barcelona (PR-1986/14)
Investigador/a principal: Padrol I
Investigadors col·laboradors: Benito L, García M
Durada del projecte: 2015

Títol del projecte: Impacte i estandardització dels serveis assistencials implicats en el
procés de detecció precoç de càncer colorectal.
Entitat finançadora: Col·legi d’Infermeria de Barcelona (PR-5479/11)
Investigador principal: Abenia S.
Investigador col·laborador: Benito L, Milà N, Binefa G, García M.
Durada del projecte: 2012-2013.