Back Members
Àrea d'implementació de programes de cribratge.

Agustina Molina és Tècnica especialista (Anatomia Patològica) i va realitzar els seus estudis a l’Institut de Formació Professional “Miquel Martí i Pol” (1983-1986).

Ha treballat al servei de farmàcia de l’Institut Català d’Oncologia, des de l’any 1990 fins al febrer del 2015. Va desenvolupar diferents tasques, com: la preparació dels medicaments citostàtics, l’elaboració de nutrició parenteral i l’elaboració de preparats oficinals i fórmules magistrals, entre altres.

Actualment està adscrita a l’Oficina Tècnica del Programa Detecció Precoç Càncer Colorectal (PDPCCR) de l’Institut Català d’Oncologia. Treballa al laboratori i és la responsable del processament i anàlisi del Test de Sang Oculta en Femta i control de qualitat dels resultats.

Al 2016 va fer un curs de formació del sistema d’automatització de detecció de sang oculta en femta OC-SENSOR PLEDIA.