Back Members
Processament i anàlisi del Test de Sang Oculta en Femta (TSOF) del Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorectal (PDPCCR). Control de qualitat dels resultats. Suport tècnic de laboratori BIOBANC (introducció de dades).

Formació

Tècnic especialista d’Anatomia Patològica. Institut de Formació Professional “Miquel Martí i Pol”. 1983-1986.

 

Experiència professional

Tècnic de laboratori (PDPCCR) al PPCC. Febrer  2015 fins a l’actualitat. Institut Català d’Oncologia, ICO. L’Hospitalet de Llobregat.

Tècnic de laboratori (PDPCCR) al servei de Farmàcia. Febrer 2000 fins a febrer 2015. Institut Català d’Oncologia, ICO. L’Hospitalet de Llobregat.

Tècnic de laboratori al servei de Farmàcia. Octubre 1995 a febrer 2000. Institut Català d’Oncologia, ICO. L’Hospitalet de Llobregat.

Tècnic de laboratori al servei de Farmàcia (citostàtics). Març  1990 a octubre 1995. Hospital Prínceps d’Espanya –Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.

 

Activitats docents

“Formación del sistema de automatización de detección de sangre oculta en heces OC-SENSOR PLEDIA”. Institut Català d’Oncologia. Febrer  2016.

“LOPD formació en protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació”. Institut Català d’Oncologia. Novembre-desembre 2012.

“FCI Pla Qualitat. Institut Català d’Oncologia. Juny 2009.

 

Comunicacions

“Estabilidad de la hemoglobina en el test inmunológico de sangre oculta en heces”. XXXII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Setembre 2014.