Rafael Muñoz és tècnic de laboratori en anàlisi química (1988) i tècnic de laboratori anàlisi clínica (1993). Va realitzar el Postgrau de prevenció i control de les infeccions de transmissió sexual de la Universitat Autònoma de Barcelona, el curs de sistemes operatius de recollida d’informació de l’Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya i el […]

Agustina Molina és Tècnica especialista (Anatomia Patològica) i va realitzar els seus estudis a l’Institut de Formació Professional “Miquel Martí i Pol” (1983-1986). Ha treballat al servei de farmàcia de l’Institut Català d’Oncologia, des de l’any 1990 fins al febrer del 2015. Va desenvolupar diferents tasques, com: la preparació dels medicaments citostàtics, l’elaboració de nutrició […]