Back Members
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1999. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Fundació Politècnica de Catalunya el 2004, especialitats d’ergonomia i psicosociología, seguretat i higiene del treball.

PROJECTES

XCHSF ENSH

L’any 2000 va treballar al Departament de Psicologia de la Salut a la Royal Holloway University of London dins el grup de recerca sobre la diabetis, col·laborant en diversos projectes científics i en traduccions de qüestionaris. Durant cinc anys de la seva trajectòria professional ha realitzat teràpia psicològica a adults amb trastorns mentals des d’una vessant cognitivoconductual, realitzant acompanyament en processos de cessació tabàquica.

Al 2012 es va incorporar a la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia on duu a terme la coordinació tècnica a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, participant de grups de treball específics, disseny, posada en marxa i coordinació de programes, així com de les activitats de comunicació.

La seva principal àrea de recerca és el control del tabaquisme, específicament en la regulació dels espais sense fum, monitorització de la prevalença de consum de tabac en els professionals sanitaris i avaluació de l’efectivitat dels programes educatius i les intervencions per deixar de fumar.

La seva contribució científica inclou diversos articles i comunicacions a congressos i jornades nacionals i internacionals.

A nivell internacional ha desenvolupat la coordinació tècnica de la Global Network for Tobacco Free Healthcare Services. Ha participat en grups de treball d’actualització d’eines d’avaluació, en l’organització i coordinació del procés d’acreditació internacional GOLD Forum i com a membre del jurat d’aquest procés. Actualment és membre dels grups de treball de la junta de la Global Network, i n’és la vicepresidenta des del 2019.