Back Members
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1999. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Fundació Politècnica de Catalunya el 2004, especialitats d’ergonomia i psicosociología, seguretat i higiene del treball.

PROJECTES

XCHSF ENSH

L’any 2000 va treballar al Departament de Psicologia de la Salut a la Royal Holloway University of London dins el grup de recerca sobre la diabetis, col·laborant en diversos projectes científics i en traduccions de qüestionaris. Durant cinc anys de la seva trajectòria professional ha realitzat teràpia psicològica a adults amb trastorns mentals des d’una vessant cognitivoconductual, realitzant acompanyament en processos de cessació tabàquica.

Al 2012 es va incorporar a la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia on du a terme la coordinació tècnica a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, participant de grups de treball específics, disseny, posada en marxa i coordinació de programes, així com de les activitats de comunicació. A nivell internacional ha desenvolupat la coordinació tècnica de la Xarxa Internacional ENSH-Global, participant en grups de treball d’actualització d’eines d’avaluació i en l’organització i coordinació del procés d’acreditació internacional GOLD Forum. Actualment és membre dels grups de treball de la ENSH-Global.