• img
  • img
  • img
  • img
  • img

OBJECTIUS I ACTIVITATS 
Els principals objectius  de la Unitat de Control del Tabac (UCT) són conèixer els determinants i la forma de prevenir i controlar el consum de tabac i l’exposició al fum ambiental del tabac, així com de les cigarretes electròniques, en la població. Per aconseguir aquests objectius, la UCT desenvolupa d’una banda, la investigació i avaluació, que inclou projectes com a mesura d’impacte de l’exposició passiva al tabac per a la població, l’impacte del tabac en els treballadors de l’hostaleria o l’ús de marcadors per mesurar el fum del tabac i els aerosols de les cigarretes electròniques a l’ambient o de biomarcadors en les persones. I d’altra banda, tenim cura de projectes aplicats d’intervenció com la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum (XCHsF) o assistencials com la consulta de tabac que ofereix ajuda per deixar de fumar tant a treballadors com a pacients de l’entorn ICO-IDIBELL.

Breu història de la UCT


E. Fernández
L’equip de la UCT es caracteritza, a més a més de per la seva joventut i entusiasme, per la seva multidisciplinareïtat, amb professionals formats en medicina, psicologia, epidemiologia, infermeria, antropologia, estadística i altres ciències de la salut.
E. Fernández- Director

ÚLTIMES NOTÍCIES